Sušenje – izsuševanje

Najpomembnejši je hiter odzivni čas in takojšnje ukrepanje. V ta namen imamo interventno dežurno službo 24/7, ki s hitrim odzivom prepreči še večjo škodo in bistveno skrajša čas sušenja.

Ukrepajte takoj po izlivu ali poplavi in s tem zmanjšajte nadaljnjo škodo v objektu!

Mokri gradbeni materiali povzročajo številne nevšečnosti. Poleg zmanjšanja toplotne izolativnosti namočene gradbene konstrukcije in materialne škode, je potrebno posebej izpostaviti tudi negativen vpliv na zdravje. Zaradi povišane vlažnosti se na izpostavljenih predelih gradbene konstrukcije pojavlja plesen oz. spore, ki zelo negativno vplivajo na dihala. Zatorej je odstranitev vlage in preprečitev nadaljnjega širjenja nevarnih plesni, nujna.

Malokdo je še pripravljen imeti neizkoriščeno stavbo leto ali več, kolikor bi trajal proces naravnega sušenja gradbenih materialov. Naravno sušenje je močno odvisno od strukture gradbenih materialov in okoljskih pogojev.

Zaradi vse hitrejše gradnje objektov in zahtev naročnikov, se materiali naravno ne uspejo ustrezno osušiti, zato se poslužujemo prisilnega izsuševanja.

Prisilno izsuševanje po kvaliteti ustreza naravnemu izsuševanju, poleg tega pa je mnogo hitrejše. Cilj prisilnega izsuševanja je v čim krajšem času omogočiti zaključna dela z ustrezno osušitvijo materialov, a hkrati zaradi hitrega odvzema vlage ne poškodovati gradbenih materialov.

Največkrat se prisilnega izsuševanja poslužujemo pri sušenju novogradenj, v primeru izlivov oz. poplav.

Sušenje novogradenj se izvaja s pomočjo kondenzacijskih razvlaževalnikov in ventilatorjev, kateri v kratkem času odstranijo v gradbeno konstrukcijo ujeto vlago.

V primeru izlivov oz. poplav pa je izsuševanje odvisno od sestave gradbene konstrukcije. V primeru namočenja estriha in toplotne izolacije pod njim, je potrebno izsuševanje s pomočjo prepihovanja.

Pri teh tehniki sušenja je potrebna izdelava izvrtin in vpih skoznje ali vpih skozi dilatacijske reže ali fugni vpih, skozi katere se dovaja topel suh zrak pod tlakom v sloj toplotne izolacije. Pri prehodu zraka skozi namočene materiale, se le-ta nasiči z vlago in na prej predvidenih mestih izstopi v prostor. Vlažen zrak nato osušijo kondenzacijski razvlaževalniki. Postopek se ciklično ponavlja in tako trajno izsuši gradbene materiale.

Posebna metoda izsuševanja zahtevnih materialov, kamnitih talnih oblog, debelejših konstrukcij in občutljivih objektov pod spomeniškim varstvom oz. različnih sakralnih objektov, je metoda mikrovalovnega sušenja.

Mikrovalovno sevanje povzroči nihanje molekul vode v materialu. Zaradi nihanj oz. trkov prihaja do spremembe energije v toploto in to povzroči segrevanje gradbene konstrukcije. Opisan princip sušenja je uporaben za izsuševanje npr.: debelejših zidov, posebnih kamnitih talnih oblog, ipd…