Usmeritev podjetja v ravnanje z odpadki ni bila naključna. Tesno sodelovanje z zdravstvenimi zavodi nas je spodbudilo, da smo se leta 1995 vključili v zelo zahteven projekt strokovnega odstranjevanja infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene, zobozdravstvene in veterinarske dejavnosti. Za učinkovito in zakonsko ustrezno storitev ravnanja s tovrstnimi odpadki smo se skozi vsa ta leta strokovno in tehnološko usposobili ter razvili odlično logistiko. Strokovno usposobljeni zaposleni ter številna lastna ADR vozila nam omogočajo hitro odzivnost ter nudenje kakovostnih storitev na celotnem območju Slovenije.

Pri pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, smo vpisani kot odstranjevalci, zbiralci, prevozniki in posredniki vseh vrst odpadkov, ki nastajajo pri zdravstveni, zobozdravstveni in veterinarski dejavnosti ter tudi nekaterih drugih vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Obseg storitev, ki jih v okviru ravnanja z odpadki ponujamo svojim pogodbenim partnerjem je izjemno širok in zajema:

  • strokovno svetovanje glede zbiranja/ ločevanja / označevanja odpadkov oz. gospodarjenja in ravnanja z odpadki, v okviru veljavne zakonodaje,
  • strokovno, zakonsko ustrezno in z bogatimi izkušnjami podkrepljeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje odpadkov,
  • posredovanje spremne dokumentacije ob prevzemu odpadkov,
  • zagotavljanje raznovrstne zakonsko ustrezne embalaže za zbiranje in prevoz odpadkov,
  • poročanje o prevzetih odpadkih v sistem IS odpadki na ARSO (v primeru, da nas stranka pooblasti) ter posredovanje potrjenega EL.

Želimo biti med nosilci trajnostnega razvoja in kakovosten izvajalec dogovorjene okoljske politike v Sloveniji.